Pleidooi ChristenUnie voor woningbouw Stompetoren-West

Opmeer kruidenrijk graslandmaandag 05 oktober 2020 14:48

Al sinds 2007 wordt gesproken over de ontwikkeling van circa 400 woningen in Stompetoren-West. De dorpsraad en veel inwoners zien hierin kansen om de voorzieningen op peil te houden. Basisonderwijs, maar ook verenigingen, sportclubs en de lokale middenstand hebben profijt van een goed gedoseerde aanwas aan inwoners.

Het komt ook niet als donderslag bij heldere hemel; de voormalige gemeente Schermer heeft reeds in 2005 grond aangekocht om deze uitbreiding van het dorp mogelijk te maken. In 2017 heeft de gemeente Alkmaar, waarmee de gemeente Schermer is gefuseerd, in de Omgevingsvisie de mogelijkheden van woningbouw in Stompetoren-West nadrukkelijk vastgelegd. 

Uit correspondentie blijkt bovendien dat de provincie in 2010 met de gemeente Schermer heeft afgesproken dat de gemeente € 480.000 bijdraagt aan de N23 en de herinrichting van de N243 als natuurcompensatie voor woningbouw in Stompetoren-west. De provincie heeft dus gedurende het gehele proces een positieve grondhouding aangenomen.

Pas in de laatste twee jaar is die houding van de provincie daarin plotseling veranderd en werd woningbouw niet langer wenselijk geacht. Nu zijn wij als ChristenUnie heel zuinig op ons landschap; zeker de mooie weidse ruimten van onze polders, zoals ook het landschap in de Schermer moeten we zeker koesteren. De vraag is alleen wel in hoeverre het realiseren van deze wijk het landschap aantast. Wij zijn van mening dat dit niet het geval is. 

Tegelijkertijd heeft Stompetoren wel de nadrukkelijke wens voor woningbouw. En niet in groten getale, maar totaal 400 woningen over een periode van 20 jaar. Gezien de huidige omvang van Stompetoren met zo'n 2200 inwoners is dat geen exceptionele uitbreiding. Het zou net een extra zetje geven om alle voorzieningen net even wat meer robuust te maken en dat komt de leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving ten goede.

De ChristenUnie heeft daarom in de vergadering van Provinciale Staten een motie ingediend om in de Omgevingsverordening op te nemen, dat het gebied van Stompetoren-West wordt uitgezonderd van het Bijzonder Provinciaal Landschap, waardoor woningbouw toch weer mogelijk wordt. Daarmee wordt ook de plotselinge wijziging van de provinciale opvattingen teruggedraaid en wordt recht gedaan aan de verwachtingen, die door provincie in het verleden zijn gewekt.

De motie kunt u hier downloaden. 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

mei 2021

april

maart

februari

december 2020

november

oktober

september