Ruim baan voor het opruimen van storende, verwaarloosde en/ of verlaten bebouwing in het open landschap.

IMG_3981.jpegmaandag 05 oktober 2020 16:27

De Ruimte voor Ruimteregeling is bedoeld om storende leegstaande agrarische bebouwing te slopen. Gebouwen, die geen enkele functie meer hebben en soms op instorten staan. Door een beroep te doen op deze regeling, moet de projectontwikkelaar het leegstaande pand slopen en mag in plaats daarvan een of twee woningen bouwen. Soms op dezelfde locatie, soms in of bij bestaande dorpen.

Een prima uitgangspunt vindt de ChristenUnie, maar de huidige regeling beperkt het aantal woningen dat gebouwd mag worden tot één woning. Alleen als het te slopen oppervlak meer dan 1500 vierkante meter bedraagt, mogen er twee woningen gebouwd worden. 

Volgens de ChristenUnie schiet de regeling daarmee haar doel voorbij. Het provinciaal belang is het opruimen van storende, verwaarloosde en/ of verlaten bebouwing. Door vast te houden aan één of twee woningen, is het voor de projectontwikkelaar nagenoeg alleen mogelijk om dure woningen terug te bouwen. Door de regeling te verruimen, wordt ook relatief goedkope bouw mogelijk gemaakt en per slot van rekening is het aantal woningen vanuit provinciaal perspectief van minder groot belang. Wat van belang is, is dat de oude bebouwing wordt opgeruimd en er aanzienlijk minder bebouwing voor terug komt.

De ChristenUnie heeft daarom samen met het CDA een amendement ingediend, waarmee het aantal woningen dat gebouwd mag worden wordt losgelaten, maar dat het bebouwde oppervlak niet meer mag zijn dan 25% van het gesloopte oppervlak. Daarmee wordt het slopen van de storende bebouwing gestimuleerd en krijgen gemeenten en projectontwikkelaars meer de vrije hand om lokaal te bouwen waar lokaal vraag naar is. 

Het amendement kunt u hier downloaden. 

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

mei 2021

april

maart

februari

december 2020

november

oktober

september