Schriftelijke vragen Opheffen Intercity Amsterdam – Hilversum - Amersfoort

NS-treinen.jpgvrijdag 09 oktober 2020 11:55

Op 7 oktober 2020 verscheen een artikel in het Algemeen Dagblad over het schrappen van de intercity tussen Amersfoort en Amsterdam. De opheffing van deze intercityverbinding heeft ook grote effecten op Noord-Hollandse inwoners, met name op reizigers vanaf Hilversum.

Ook zal het zorgen voor extra drukte in de sprinters op de Gooilijn. Volgens de kamerbrief van staatsecretaris Van Veldhoven moet de intercityverbinding worden opgeofferd om hoogfrequent vervoer mogelijk te maken op het traject Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad. In de kamerbrief en het artikel staat dat het besluit is genomen door de staatsecretaris en onder ander de Metropoolregio Amsterdam.

De keuze om de intercity te laten vervallen is in regelrechte tegenspraak met het in november 2019 vastgestelde Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland - Flevoland. Daarin staat onder andere dat het spoor tussen Amsterdam, Hilversum en Amersfoort optimaal benut wordt met een 2-treinen systeem van 6 Intercity's en 4 Sprinters. Dit systeem garandeert een goede bereikbaarheid tussen de verschillende regio's. 

De ChristenUnie vindt dit een zorgelijke en onwenselijke ontwikkeling. Ook staat het haaks op het provinciale OV Knooppunten beleid, waarin onder andere wordt ingezet op woningbouw rondom het stationsgebied van Hilversum. Dit besluit ondermijnt die ambitie en daarom heeft de ChristenUnie de volgende vragen gesteld: 

 1. Bent u het met de ChristenUnie eens dat deze voorgenomen wijzinging een enorme verslechtering betekent voor Noord-Hollandse OV reizigers tussen Hilversum – Amsterdam Centraal en vice versa?
 2. Bent u met ons eens dat het wegvallen van de Intercity extra druk zal leggen op de – toch al zeer volle – sprintertreinen op de Gooilijn?
 3. Denkt u dat de voorgenomen wijziging zal leiden tot een groter of een kleiner aandeel van het OV in het forensenverkeer tussen Hilversum en Amsterdam?
 4. Zou het niet beter zijn om problemen met de bezetting van het spoor op te lossen door verbetering van de infrastructuuur dan door een verschraling van de dienstregeling?
 5. Welk gremium van de “Metropoolregio Amsterdam” heeft dit besluit genomen? 
 6. Zijn daar ook bestuurders uit de Gooi- en Vechstreek bij betrokken geweest?
 7. Was er unanimeit dat deze uitkomst de beste oplossing was?
 8. Heeft de gedeputeerde Mobiliteit ingestemd met dit besluit? Hoe heeft hij daarin de belangen van de Noord-Hollands inwoners in de Gooi- en Vechtstreek meegenomen?
 9. Staat u nog steeds onverkort achter het Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland - Flevoland, inclusief de ambitie van 6 Intercity's op het traject Amsterdam – Hilversum, waar onder direct verbindingen vanuit Hilversum met Amsterdam Centraal en Amersfoort? Op welke manier heeft het schrappen van deze intercity een effect op de realisatie van het toekomstbeeld?
 10. Welk effect heeft deze maatregel op de uitvoering van het OV-knooppunten beleid in Hilversum, dat met “ook grote betrokkenheid vanuit Provincie Noord-Holland” tot stand is gekomen? 
 11. De minister doet in haar kamerbrief een boterzachte toezegging: “Er blijft gekeken worden naar optimalisatiemogelijkheden binnen de kaders van het dienstregelingsmodel voor de reizigersstromen die geconfronteerd worden met een langere reistijd op de verbindingen naar Amsterdam Centraal uit Almere, Amersfoort en Gooi”. Aan welke optimalisatiemogelijkheden wordt gedacht? Zullen die de opheffing van de intercity voldoende kunnen compenseren?
 12. Bent u bereid uw invloed in te zetten om deze beslissing terug te draaien?

Michel Klein, Fractievoorzitter ChristenUnie Noord-Holland.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juli

juni

mei

april

maart

februari

december 2020

november

oktober