Concept verkiezingsprogramma

Provinciehuis in Haarlemdinsdag 13 november 2018 23:41

De programmacommissie, bestaande uit Gerjan van den Heuvel (voorzitter), Michel Klein (lijsttrekker) Marijke Terlouw (duo-commissielid), Joke Hoogendoorn (fractieondersteuner) en Esther Kaper (campagneleider), hebben zich in de afgelopen periode gebogen over het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2019.

Het concept programma wordt aan de leden aangeboden en op D.V. vrijdag 30 november vastgesteld. Om u voor te kunnen bereiden op de Algemene Ledenvergadering kunt u het concept verkiezingsprogramma hier downloaden.

Centraal in het verkiezingsprogramma staan concrete actiepunten voor de verschillende regio's in Noord-Holland (Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Haarlemmermeer, Amsterdam-Amstelveen, 't Gooi, West-Friesland & Alkmaar en de regio Kop van Noord-Holland en Texel). Omdat deze pagina's nog worden vormgegeven, staan deze tijdelijk in een apart document beschreven. U kunt de actiepunten hier downloaden.

« Terug