Beste vrienden van de ChristenUnie en de SGP in Noord-Holland,

GerritWijnne.jpgdinsdag 13 november 2018 15:40

door jullie fractievoorzitter Michiel Klein is mij gevraagd om een stukje te schrijven over hoe ik de Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten van Noord-Holland heb ervaren. Waarom ik? Wat is mijn kennis van Noord-Holland? Ik ben van 17-01-2013 tot 04-04-2017 wethouder geweest van de mooie gemeente Enkhuizen namens de ChristenUnie - SGP fractie daar te plaatse en ten aanzien van de Begroting van Noord-Holland is mij gevraagd financieel advies uit te brengen aan de Statenfractie.

Als ik in de vroege ochtend van 12-11-2018 uit mijn geboorte plaats Elburg wegrij is het nog donker. Plaats van bestemming is Haarlem, waar de vergadering van Provinciale Staten Noord-Holland wordt gehouden. In het fractieoverleg voor afgaand van de vergadering is voldoende ruimte om je inbreng te geven. Ik heb deze vergadering in Bussum ook bijgewoond en vanwege mijn expertise op financieel gebied de fractie geadviseerd.

In Haarlem ben ik getuige van het debat over de Begroting 2019 en wat mij opvalt in deze Statenvergadering is dat de coalitie met een dichtgespijkerd verhaal komt. Er is geen enkele ruimte voor inbreng. Je mag je verhaal doen, je mag moties en amendementen indienen, maar vanuit de coalitie wordt er nauwelijks serieus op gereageerd. De commissaris van de koning, de heer Johan Remkes had maar één belang: op tijd klaar zijn.

De fractievoorzitter van de ChristenUnie - SGP, Michel Klein had een goed doordacht verhaal. De insteek was zoals afgesproken in het fractieoverleg:

  • Gezond financieel beleid.
  • Niet interen op de reserve in tijden van overvloed, zie de voorraadschuren die Jozef in Egypte in tijden van overvloed liet bouwen voor tijden van schaarste.
  • De aarde gezond bebouwen en bewaren.
  • Niet eindeloos asfalteren.
  • Insteken op alternatieve vervoermiddelen, er zijn genoeg alternatieven.
  • Duurzaamheid als leidend principe bij nieuwe ontwikkelingen

En zo zou ik nog wel een aantal A4 tjes kunnen vullen. Wij staan voor een aantal belangrijke momenten in dit jaar 2018 dat ook weer voorbijgevlogen is.

Toch nog een oproep van mijn kant: beste mensen ga stemmen op 20-03-2019 laat je stem niet verloren gaan.

Verder wil ik eenieder het allerbeste willen toewensen tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling!

Allen Gods onmisbare zegen toegewenst.

Met een vriendelijke groet.

Gerrit Wijnne.

« Terug