ChristenUnie: geen verschraling van Openbaar Vervoer Gooi en Vechtstreek

Michel met bus.jpgmaandag 04 maart 2019 16:12

De nieuwe concessie voor de buslijnen in de regio Gooi en Vechtstreek is anders van opzet dan tot nu toe het geval was. Niet langer is het fijnmazige netwerk van bushaltes het uitgangspunt, maar wordt er nu ingezet op enkele belangrijke verbindingen, waarna lokaal oplossingen gezocht moeten worden. Het gevolg is dat de afstand naar een bushalte een stuk groter kan worden dan voor sommige mensen reëel is. 

De ChristenUnie kan zich vinden in het versterken van belangrijke verbindingen, maakt zich zorgen over de neveneffecten. Bij veel gemeenten en onder de inwoners van de Gooi en Vechtstreek zijn er zorgen over de bereikbaarheid van de dichtstbijzijnde bushalte. In de nieuwe concessie is een afstand van 2,5 kilometer tot de dichtstbijzijnde halte opgenomen als een aanvaardbare afstand. Echter, voor lang niet iedereen is deze afstand te overbruggen. 

Statenlid Michel Klein “goed openbaar vervoer is essentieel voor de bereikbaarheid van de Gooi en Vechtstreek. Ik ben van mening dat er geen uitgangspunten mogen worden gehanteerd waardoor de toegang tot het gebruik van het openbaar vervoer wordt ingeperkt. Dat betekent dat alle plekken die nu met het openbaar vervoer bereikbaar zijn ook bereikbaar moeten blijven. Dat mag eventueel op een andere manier, maar bereikbaarheid, ook voor mensen die minder mobiel zijn, staat voorop.”

Om het openbaar vervoer te behouden heeft de ChristenUnie, samen met GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de SP een motie ingediend. 

« Terug