ChristenUnie wil vinger aan de pols bij gebiedsprocessen

Koeien.png
Profielfoto Joke .jpg
Door Joke Hoogendoorn-van der Maarl op 29 november 2022 om 11:45

ChristenUnie wil vinger aan de pols bij gebiedsprocessen

Joke Hoogendoorn heeft gepleit voor meer sturing in de gebiedsprocessen. Dit deed zij tijdens de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid.

Meer sturing is nodig zodat PAS-melders, boerderijen bij N2000-gebieden, snel van een oplossing worden voorzien. Daarnaast is er in januari een meetmoment door de Rijksoverheid over de afspraken voor stikstofreductie.   

De provincie wil met burgers, ondernemers en organisaties werken aan natuur in Noord-Holland. Dit doet de provincie in vierentwintig gebiedsprocessen. Binnen de stikstofcrisis nemen gebiedsprocessen een belangrijke rol in. Boeren en provincie bespreken binnen het proces stikstofreductiedoelen. 

Op dit moment is het nog onduidelijk waar de provincie staat binnen de gebiedsprocessen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de provincie op tijd is met het halen van de gestelde deadlines.