Nieuws

 1. gokken fruitautomaat.jpg
  CU-Logo-Noord-Holland-RGB-SocialMediaPF.jpg
  Door ChristenUnie Noord-Holland op 29 november 2023

  Geen commerciƫle reclames meer in bushokjes in Noord-Holland

  Als ChristenUnie hebben wij in de provincie al vaker benadrukt dat we moeten stoppen met perverse reclame uitingen. Denk hierbij aan de vreselijke Second Love reclames of de slechte gokreclames die mensen de schulden in helpen, maar ook reclames die zaken benadrukken die slecht zijn voor onze aarde. Vorig jaar werd in de Provinciale Staten een motie aangenomen waarmee de provincie besloot om geen ruimte meer te bieden voor reclames voor producten met fossiele brandstoffen als energiebron of voor vlees- en visproducten. De uitvoering van deze motie blijkt complex. Na intern beraad heeft Gedeputeerde Staten echter besloten dat hun voorkeur uitgaat naar het scenario waarin helemaal geen commerciële reclames meer worden geplaatst in de abri’s (denk aan bushokjes) van de provincie Noord-Holland. De reclamevlakken die vrijkomen kunnen worden gebruikt voor ideële reclames, bijvoorbeeld van Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond of uitingen van projecten/campagnes van de provincie. De ChristenUnie is hier erg blij mee en steunt dit advies van harte.

  Lees verder
 2. Supermarkt.jpg
  Profielfoto Joke .jpg
  Door Joke Hoogendoorn-van der Maarl op 20 november 2023

  De rol van supermarkten bij een eerlijke prijs

  Als ChristenUnie Noord-Holland vinden we dat supermarkten en inkooporganisaties een bijdrage moeten leveren aan een eerlijke prijs voor agrarische producten en nieuwe verdienmodellen. Daarom dienden we vorig jaar een motie in waarmee we vroegen om een expertmeeting te organiseren voor de supermarktorganisaties, om te verkennen hoe zij kunnen bijdragen. De motie werd aangenomen en er zijn – na onderzoek – acht goede aanbevelingen gedaan waarmee de provincie de supermarkten kan stimuleren om te verduurzamen en de boeren kan helpen aan een beter verdienmodel.

  Lees verder
 3. Windmolens.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 13 november 2023

  ChristenUnie teleurgesteld over afwijzen windmolens Noorder IJplas

  Maandag 13 november hebben de Provinciale Staten gesproken over het afgeven van een zogenaamde "concept Verklaring Van Geen Bedenkingen" (VVGB) voor het plan van vier energiecoöperaties om een vergunning aan te vragen voor de plaatsing van drie windmolens bij de Noorder IJplas. De meerderheid van PS heeft zich uitgesproken tegen dit project. De ChristenUnie is daar zeer teleurgesteld over omdat we daarmee een belangrijk onderdeel van de regionale energiestrategie niet kunnen realiseren.

  Lees verder
 4. Windmolens weiland.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 6 november 2023

  Lees hier de bijdrage van Michel Klein bij de Algemene Beschouwingen

  Op 6 november was de bespreking van de Begroting 2024 van de provincie Noord-Holland. Namens de ChristenUnie Noord-Holland sprak onze fractievoorzitter Michel Klein bij de provinciale Algemene Beschouwingen. Hij ging daarbij in op een duurzame economie, woningbouw en een goed openbaar vervoer. Lees zijn bijdrage hieronder.

  Lees verder
 5. Rijtjeshuis.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 21 oktober 2023

  ChristenUnie pleit voor oplossing isolatie spouwmuren

  Op 2 augustus jl. heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die grote gevolgen heeft voor de isolatie van woningen. Volgens de raad moet een eigenaar van een bestaande woning die spouwmuren wil isoleren eerst voldoende ecologisch onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van vleermuizen. Een endoscopisch onderzoek is hierbij niet voldoende; dat volgt uit de zorgplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit betekent in de praktijk dat er een langdurig ecologisch onderzoek gedaan moet worden, waardoor spouwmuurisolatie ongeveer twee keer zo duur wordt en een jaar wachttijd gaat kennen. 

  Lees verder
 6. Industrie en natuur.jpg
  Persfoto Michel Klein.jpg
  Door Michel Klein op 2 oktober 2023

  ChristenUnie Noord-Holland wil snelle actie om gezondheid omwonenden TATA Steel te verbeteren

  De ChristenUnie heeft met 6 andere partijen een spoeddebat aangevraagd in de Provinciale Staten over het RIVM-rapport dat afgelopen week werd gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er een directe relatie bestaat tussen de uitstoot van TATA Steel en de kans om ziek te worden. Het bevestigde officieel de jarenlange zorgen die er bestaan over de effecten van TATA Steel op de gezondheid van de omwonenden. Daarbij kwam vorige week ook naar buiten dat al in 1977 bekend was dat de hoeveelheid schadelijke PAKS in de omgeving van TATA véél hoger was dan elders in het land, en dat de oorzaak – toen al – ‘waarschijnlijk de Kooksfabriek 2’ was.

  Lees verder