Amstel Gooi en Vecht

 1. gemaal-de-ronde-hoep
  Annacarina Klein.jpg
  Door Annacarina Klein op 8 maart 2023 om 16:44

  Electionday 15th of March: Water Authority Amstel, Gooi and Vecht

  Regional Public Water Authority Amstel, Gooi en Vecht is one of 21 regional water authories in The Netherlands. We manage the water in our country to prevent floods and make sure there's just the right amount of water for agriculture, urban living and other purposes.

  Every person who has a permittance to stay in the Netherlands and is 18 years of older is allowed to vote for the Waterauthority.

  Lees meer over "Electionday 15th of March: Water Authority Amstel, Gooi and Vecht"
 2. hoofdkantoor-zomer-amstel-bootjes.jpg
  Annacarina Klein.jpg
  Door Annacarina Klein op 8 maart 2023 om 15:53

  Democratie Bestuur Waterschap Amstel Gooi en Vecht is ver onder het zeeniveau gedaald!

  Dienst Waterbeheer en Riolering (1996) De gemeente Amsterdam was verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het riool. En het waterschap voor het schoonmaken van het vieze water. Waternet is ontstaan om de waterzuivering van het zuiveringsschap aan te laten sluiten op de riolering van Amsterdam. De Stichting Waternet inclusief gemeentelijk drinkwaterbedrijf Amsterdam is opgericht in 2006.  Het Stichtingsbestuur bestaat uit de dijkgraaf van het Waterschap AGV, de wethouder water van de gemeente Amsterdam en een onafhankelijke voorzitter. Er zijn naast Amsterdam nog 17 gemeenten in het beheergebied van het Waterschap AGV.

  Lees meer over "Democratie Bestuur Waterschap Amstel Gooi en Vecht is ver onder het zeeniveau gedaald!"
 3. Water.png
  Annacarina Klein.jpg
  Door Annacarina Klein op 12 januari 2023 om 22:00

  Inbreng ChristenUnie 12 januari 2023

  De CU-fractie is in afgelopen weken bijna dagelijks bezig geweest met het  governance traject van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Waternet en de Gemeente Amsterdam. De CU fractie heeft de stukken gelezen, heeft gebeld, vergaderd en  gewikt en gewogen.  Hierbij moest ik denken aan het Bijbelverhaal van Jona, die 3 dagen en nachten in de buik van een vis opgesloten zat. U kent het vast wel van het kinderliedje Jonas in de wallevis. Jona zat in het donker niet wetende wat er zou gaan komen. Maar wel in vertrouwen dat er licht in de duisternis zou komen.

  Lees meer over "Inbreng ChristenUnie 12 januari 2023"
 4. Water.png
  Annacarina Klein.jpg
  Door Annacarina Klein op 11 januari 2023 om 15:00

  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht : herstel de democratische tekortkomingen

  Grote problemen binnen Waternet dwingen het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht tot ingrepen. De uitvoering van alle taken van het waterschap zijn nu bij de Stichting Waternet ondergebracht. Het bestuur heeft te weinig grip op de uitvoering en kan haar controlerende taken onvoldoende uitoefenen. Een grote groep leden van het Algemeen Bestuur wil dat het waterschap als overheidslaag met een eigen ambtelijke organisatie zelf stuurt en controleert net als alle andere waterschappen in Nederland. De democratische tekortkomingen van de huidige (privaatrechtelijke) stichting worden hiermee ongedaan gemaakt.

  Lees meer over "Waterschap Amstel, Gooi en Vecht : herstel de democratische tekortkomingen"
 5. Nieuwe Dijkgraaf.jpg
  Annacarina Klein.jpg
  Door Annacarina Klein op 31 oktober 2022 om 10:00

  Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft een Nieuwe dijkgraaf; Joyce Sylvester

  Op 25 oktober is Joyce Sylvester beëdigd als de nieuwe dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zij is daarmee de opvolger van Gerhard van den Top die eerder dit jaar werd benoemd tot burgemeester van Hilversum. Albertine van Vliet-Kuiper nam tijdelijk waar als dijkgraaf. 

  Lees meer over "Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft een Nieuwe dijkgraaf; Joyce Sylvester"
 6. Afbeelding MRA.png
  Annacarina Klein.jpg
  Door Annacarina Klein op 26 oktober 2022 om 10:30

  CU Amstel, Gooi en Vecht bezoekt symposium verstedelijkingsstrategie MRA

  Op 14 oktober was Annacarina namens de CU-fractie Waterschap AGV aanwezig bij het MRA-symposium ‘Verstedelijkingsstrategie, bouwen aan een metropool’. In de Koepel in Haarlem gingen wethouders, gedeputeerden, raadsleden, Waterschap besturen, Statenleden en ambtelijke specialisten uit de Metropoolregio Amsterdam met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van de regio op middellange en lange termijn. 

  Lees meer over "CU Amstel, Gooi en Vecht bezoekt symposium verstedelijkingsstrategie MRA"
 7. afbeelding Waterakkoord.png
  Annacarina Klein.jpg
  Door Annacarina Klein op 26 oktober 2022 om 10:00

  Nieuw waterakkoord Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaalgebied

  Het waterbeheer is de laatste jaren veranderd en de afspraken uit 2013 waren aan vernieuwing toe. In het Waterakkoord staan de afspraken (o.a. aan- en afvoer van water) tussen de waterbeheerders Rijkswaterstaat West-Nederland-Noord, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Rijnland en De Stichtse Rijnlanden.

  Lees meer over "Nieuw waterakkoord Amsterdam-Rijnkanaal-Noordzeekanaalgebied"
 8. Water.png
  Annacarina Klein.jpg
  Door Annacarina Klein op 3 oktober 2022 om 09:00

  Extra Bestuursvergadering 6 oktober Vertraging Inning Waterschapsbelasting AGV

  Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) zit in zwaar weer. In mijn Algemene beschouwingen kwam dit ook aan de orde. De CU fractie maakt zich zorgen over de financiële toestand van het Waterschap AGV. De uitvoerder Waternet krijgt maar niet de belastinginning op orde. 

  Lees meer over "Extra Bestuursvergadering 6 oktober Vertraging Inning Waterschapsbelasting AGV"
 9. Annacarina Klein.jpg
  Door Annacarina Klein op 3 oktober 2022 om 09:00

  Annacarina Klein stelt zich voor

  Nadat Benjamin Elmer is teruggetreden als bestuurslid is Annacarina aangetreden. Zij stelt zich kort voor in dit bericht.

  Lees meer over "Annacarina Klein stelt zich voor"
 10. Annacarina Klein.jpg
  Door Annacarina Klein op 1 oktober 2022 om 10:00

  Benjamin Elmer stopt als bestuurslid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

  Wegens ziekte heeft de heer E.V. Benjamin, per e-mail de waarnemend dijkgraaf A.van Vliet-Kuiper laten weten terug te willen treden als lid van het Algemeen bestuur Waterschap Amstel Gooi en Vecht. 

  Lees meer over "Benjamin Elmer stopt als bestuurslid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht"