ChristenUnie pleit voor besparing drinkwater

Water.png
Profielfoto Joke .jpg
Door Joke Hoogendoorn-van der Maarl op 16 januari 2023 om 14:45

ChristenUnie pleit voor besparing drinkwater

Van de 128 liter die we dagelijks per persoon uit de kraan laten lopen, drinken we slechts twee liter op. De rest gebruiken we om te douchen, kleding te wassen en… ons toilet mee door te spoelen.

Ik weet zeker dat u zich - net als ik - al een hele tijd geleden afvroeg of dat nu niet zonde is van dat zuivere drinkwater. Is dat gevoel weggezakt? Misschien omdat de prijs van water niet zoveel voorstelt? Waarom kan je het toilet niet doorspoelen met water dat uit de wasmachine komt, of met gebruikt douchewater? Of - nog makkelijker te implementeren - met regenwater? De vraag naar drinkwater blijft stijgen en het binnenshuis recyclen en gebruik van regenwater is goed en ook steeds beter mogelijk. 

De drinkwaterwinning staat zo onder druk dat zelfs de drinkwaterbedrijven oproepen om water te recyclen. Samen met de waterschappen dringen de drinkwaterbedrijven aan op waterbewust bouwen. Zo gaat dat in de andere provincies. Hoe werkt het ook alweer in de provincie Noord-Holland? O ja, de provincie is 100% aandeelhouder van ons enige Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN. Dat is dus goed nieuws: wij GAAN hierover. Er moet NU actie worden ondernomen. 

Met als doel dat er zo snel mogelijk, zoveel mogelijk drinkwater bespaard wordt. Al eerder hebben we dit onderwerp in deze commissie besproken. De urgentie van het besparen van drinkwater kwam toen al goed naar voren en werd positief ontvangen. Ik wil iedereen ook bedanken die heeft meegedacht en input heeft geleverd voor het voorliggende Initiatiefvoorstel. We hebben dit uitgewerkt tot een evenwichtig voorstel, waarbij we vooral vragen om een stimulerende en onderzoekende rol van de provincie. We hebben hierin ook het de beantwoorde schriftelijke vragen en het advies van GS verwerkt.

Eerlijk gezegd vind ik dat we het minimale vragen en nog is GS in staat om alle 7 mogelijkheden negatief te beantwoorden. ‘De provincie ziet dit niet als haar taak’ of ‘er ligt geen rol voor de provincie’. Bij veranderde omstandigheden, zoals een dreigend tekort aan drinkwater, zijn er voor de provincie nieuwe taken. En ja, er zijn nieuwe rollen te vervullen op het gebied van duurzaamheid. Blijft GS echt achterover leunen tot 15 maart en wijst ze ook in dit dossier naar het Rijk? Wachten we net zo lang tot de prijs van drinkwater zo gaat stijgen, net zoals we gezien hebben bij de energieprijzen? Voor de ‘happy few’ zal het geen probleem zijn om deze stijgende kosten op te brengen. Maar we zijn hier om een hele provincie te besturen en moeten zorgdragen voor duurzaam watergebruik. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen.  

Aan de coalitiepartners zou ik vooral willen vragen uw gevoel te laten spreken. 

Bijlagen