De rol van supermarkten bij een eerlijke prijs

Supermarkt.jpg
Profielfoto Joke .jpg
Door Joke Hoogendoorn-van der Maarl op 20 november 2023 om 14:15

De rol van supermarkten bij een eerlijke prijs

Als ChristenUnie Noord-Holland vinden we dat supermarkten en inkooporganisaties een bijdrage moeten leveren aan een eerlijke prijs voor agrarische producten en nieuwe verdienmodellen. Daarom dienden we vorig jaar een motie in waarmee we vroegen om een expertmeeting te organiseren voor de supermarktorganisaties, om te verkennen hoe zij kunnen bijdragen. De motie werd aangenomen en er zijn – na onderzoek – acht goede aanbevelingen gedaan waarmee de provincie de supermarkten kan stimuleren om te verduurzamen en de boeren kan helpen aan een beter verdienmodel.

De eerste aanbeveling gaat over het faciliteren van de samenwerking tussen boeren en supermarkten, op lokaal en regionaal niveau. De provincie maakt dit mogelijk door matchmakingbijeenkomsten te organiseren door het expertteam Voedselvisie en het programma Voedsel Verbindt. Zo kan lokaal voedsel voor een eerlijke prijs in de supermarkt komen te liggen. Er wordt onder andere ook geadviseerd om in kaart te brengen wat de barrières en behoeftes van boeren en tuinders zijn en hoe de provincie hulp kan bieden bij omschakeling naar een meer duurzame vorm van ondernemen. De motie is uitgevoerd en afgedaan, maar we hebben aangegeven dat het van belang is dat dit op de agenda blijft staan en er concrete vervolgstappen moeten komen. Gedeputeerde Beemsterboer heeft toegezegd om in gesprek te blijven met de supermarkten.