Arbeidsmigranten en vluchtelingen

Arbeidsmigranten en vluchtelingen

Arbeidsmigranten dragen veel bij aan onze economische welvaart. Ondanks hun bijdrage aan de maatschappij worden zij vaak niet goed geholpen. Gemeenten hebben vaak niet genoeg woningen, waardoor er schrijnende situaties ontstaan. De ChristenUnie vindt dat we arbeidsmigranten niet louter moeten zien als een product dat arbeid levert, maar als een medemens. Dat betekent dat zij recht hebben op fatsoenlijke huisvesting. Ook moeten gemeenten vluchtelingen met een verblijfsvergunning een woonruimte bieden. 

  • Het is belangrijk dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en vluchtelingen goede en passende opvangkrijgen. Waar noodzakelijk vervult de provincie een ondersteunende en coördineerde rol.
  • Er komt, waar mogelijk en noodzakelijk, een tijdelijke ontheffing van provinciale regels om woningbouw voorspoedzoekers toe te staan in gemeenten.
  • De provinciale aanpak voor ondermijning wordt uitgebreid met controle op uitbuiting en schrijnende situaties bij huisvesting bij arbeidsmigranten.