Landschap

Landschap

De ChristenUnie zal zich inzetten voor het behoud van het karakteristieke Noord-Hollandse landschap. De kwaliteit van het landschap staat flink onder druk, met veel discussies over de plaatsing van windmolens en de aanleg van zonneweides. Het belang van de cultuurhistorie en historische verkavelingspatronen moeten een belangrijke rol spelen in de beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen. 

  • Het ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ is een waardevol instrument gebleken om het open Noord-Hollandse landschap te beschermen. We houden vast aan dit instrument en evalueren de komende statenperiode de Leidraad Landschap & Cultuurhistorie (2018).
  • We houden de historische infrastructuur, verdedigingslinies en relevante verkavelingspatronen in stand bij nieuwe landschappelijke ontwikkelingen. 
  • Bij de inpassing van windmolens en de aanleg van zonneweides kijkt de provincie niet alleen naar economische argumenten en de netcapaciteit, maar ook naar de kwaliteit van het landschap.