Tweede Kamer strijdt zij-aan-zij met ChristenUnie Noord-Holland voor veiligere N9

Lege weg.jpg
Persfoto Michel Klein.jpg
Door Michel Klein op 15 mei 2023 om 16:30

Tweede Kamer strijdt zij-aan-zij met ChristenUnie Noord-Holland voor veiligere N9

De N9 is een van de gevaarlijkste wegen in Noord-Holland. In het afgelopen jaar vond er bijna wekelijks een ongeluk plaats op de snelweg. Dit leidt tot veel schade en gewonden.

De N9 is een rijksweg en geen provinciale weg. De provincie kan daardoor niet ingrijpen en de verkeersituatie verbeteren. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie is daarom via een brief benaderd om opnieuw de verkeerssituatie onder de aandacht te brengen bij de minister. 

In de brief staan verschillende suggesties om de weg veiliger te maken. Dit moet niet gebeuren door meer asfalt toe te voegen aan de N9. De fractie pleit voor meer inhaalvakken en een betere rijbaanscheiding. Hierdoor moet voorkomen worden dat weggebruikers op de verkeerde weghelft belanden. Dit is van groot belang met het oog op de aankomende vakantieperiode. Veel dagjesmensen en toeristen zullen gebruikmaken van de weg. De extra drukte verhoogt de kans op (ernstige) verkeersongelukken. Snel ingrijpen is daarom noodzakelijk. 

De Noord-Hollandse ChristenUnie kan rekenen op steun van de Kamerfractie. In het verleden wist de Kamerfractie namelijk al extra geld vrij te maken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N9. Met de oproep vanuit Noord-Holland komt er een nieuwe impuls voor het debat over verkeersveiligheid. 

U kunt de volledige brief lezen door onderstaand bestand te downloaden.

Bijlagen